Privatio

Negocjacje i postępowanie pojednawcze
  • zawezwanie do próby ugodowej
  • ugody pozasądowe – sporządzanie, negocjowanie, wykonanie
  • negocjacje – przygotowanie, prowadzenie, realizacja ustaleń