Privatio

Sprawy z zakresu prawa pracy
  1. Sporządzanie i analiza umów o pracę, umów szkoleniowych, umów na odpowiedzialność materialną pracownika oraz umów o zakazie konkurencji, umów o pracę tymczasową.
  2. Postępowania w sprawach przed sądami pracy, m.in.:

 

  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia,
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz zwolnień dyscyplinarnych,
  • ustalenia stosunku pracy,
  • sprawy kar porządkowych.