Privatio

Egzekucja i postępowanie zabezpieczające
  • skargi na czynności komornika (na postanowienie o wszczęciu egzekucji, na zajęcia rachunków bankowych, ruchomości, nieruchomości, postanowienie o opisie i oszacowaniu, postanowienie o planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji, na zaniechanie czynności),
  • zabezpieczenie na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz postanowienia Sądu
  • ograniczenie zabezpieczenia – w postępowaniu nakazowym