Privatio

Sprawy cywilne
  • sprawy o zapłatę - windykacja należności,
  • analiza i tworzenie umów cywilnoprawnych,
  • sprawy odszkodowawcze z tytułu umów, czynów niedozwolonych i innych tytułów,
  • sprawy z ubezpieczeń majątkowych - dochodzenie należności od ubezpieczyciela,
  • ochrona własności i posiadania,
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości, w tym zasiedzenie i uwłaszczenie,
  • sprawy o służebności, w tym ustanawianie służebności drogi koniecznej,
  • sprawy o zniesienie współwłasności i zarząd rzeczą wspólną.